Prijava Kvarova

0800 335 535

Prijava kvarova

0800 335 535

Prijava kvarova
finansije@toplananp.rs pravnasluzba@toplananp.rs proizvodnja@toplananp.rs reklamacije@toplananp.rs
finansije@toplananp.rs pravnasluzba@toplananp.rs proizvodnja@toplananp.rs reklamacije@toplananp.rs
Ponedeljak- Petak
7:00 - 14:30
Subota
8:00 - 13:00
Ponedeljak- Petak
7:00 - 14:30
Subota
7:00 - 13:00

Podaci o firmi

JKP ,,Gradska toplana”
Adresa preduzeća: 28. novembra br. 35
Grad: Novi Pazar
Šifra delatnosti: 3530
Matični broj: 17227050
PIB: 101787232
Direktor: Nemanja Mančić
Telefon: 020/315875
Fax: 020/311939
E-mail: office@toplananp.rs
Sajt: toplananp.rs