Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti i programa poslovanja I kvartal 2022.godine