Izveštaj o poslovanju JKP Gradska toplana I kvartal 2020. godine