Finansijski izveštaj za 2019. godinu i izveštaj nezavisnog revizora