Prijava Kvarova

Javno komunalno preduzeće

"Gradska toplana" Novi Pazar

Više od 2.7km nove toplovodne mreže
Toplana snadbeva 1550 potrošača toplotnom energijom
Previous
Next

O Nama :

Preduzeće je otpočelo sa radom u sklopu stambenog preduzeća 1972. godine. Tokom godina pretrpelo je niz transformacija, a pod imenom JKP ,,Gradska toplana” Novi Pazar postoji od 1999. godine. Pretežna delatnost toplane je snadbevanje parom i klimatizacija (šifra delatnosti 35.30), druge delatnosti kao što su: izgradnja cevovoda (šifra delatnosti 42.21), postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema (šifra delatnosti 43.22), i ostalo. Preduzeće svoju delatnost bazira na radu 3 kotlarnice, i to: ,,Centralna kotlarnica Raška” koja kao energent koristi bio masu i gas i kotlarnice ,,Lug” i ,,Bor” koje za proizvodnju toplotne energije koriste ugalj. Instalisani kapacitet u sve 3 kotlarnice iznosi 24.7 MW, od čega se trenutno greje 1407 stambenih jedinica i 131 korisnika iz poslovne kategorije, tri srednje škole i jedna osnovna škola, kao i jedna zdravstvena institucija – Dečiji dispanzer. Ukupna grejna površina iznosi oko 106.600m2 od cega je oko 74.100m2 stambeni prostor, a 32.500m2 poslovni prostor.

Novosti

GRAĐANSKA MREŽA ZA MERENJE KVALITETA VAZDUHA U SRBIJI

KONTAKT

Podaci o firmi

JKP ,,Gradska toplana”
Adresa preduzeća: 28. novembra br. 35
Grad: Novi Pazar
Šifra delatnosti: 3530
Matični broj: 17227050
PIB: 101787232
Direktor: Nemanja Mančić
Telefon: 020/315875
Fax: 020/311939
E-mail: office@toplananp.rs
Sajt: toplananp.rs

Centralna kotlarnica “Raška”

Kotlarnica “Lug”

Kotlarnica “Bor”